Regionální setkání sester v Šumperku

Milé sestry v Pánu Ježíši Kristu,

V minulých dnech jste obdržely poštou na své sbory letáček k připravovanému setkání sester BJB moravského regionu, které se uskuteční v sobotu 24.02.2024 ve sboru BJB v Šumperku.

Chci vás milé sestry, pozvat a povzbudit k radostnému očekávání společného obecenství, i k včasné registraci.

Registrujte se prosím, pokud možno hromadně (vaši místní skupinku) ZDE

Zahájení registrace: 28.01.2024

Ukončení registrace: 18.02.2024

PROGRAM:

10:00 Zahájení

Modlitební chvíle

Představení sesterských skupin

Seminář: Jak budovat obecenství, které uzdravuje (s. Iva Kernová)

12:30 Oběd

14:00 Duchovní lékárnička

Sdílení ve skupinách

16:00 Závěr

Náklady uhradíme formou sbírky.

Sejdeme se v modlitebně sboru BJB v Šumperku, M.R. Štefánika 10.

Sestry šumperského sboru srdečně zvou každou z vás na toto společné setkání a i my, z Odboru sester, včetně sestry Ivy Kernové jako hlavního řečníka, se na vás moc těšíme.

Prosím, modlete se spolu s námi, aby téma našeho setkání "Jak budovat obecenství, které uzdravuje" Pán Bůh velmi požehnal pro každou z nás a čas spolu strávený byl pro nás vzájemnou radostí a povzbuzením.

Níže najdete mapku cesty z vlakového nádraží k modlitebně BJB Šumperk.

Nabízíme v případě potřeby odvoz od vlaku autem (kontakt: Iva Hlavsová, tel. 777 155 295)

S láskou za OS

Jana Pospíšilová