Regionální setkání sester v Karlových Varech

Milé sestry v Pánu Ježíši Kristu,

naše plánované regionální setkání sester ze západních Čech se blíží 😊.

A tak spolu se srdečným pozváním pro všechny z Vás posílám další slíbené informace.

Setkání se uskuteční v sobotu 4. března 2023 v Karlových Varech v naší modlitebně BJB, Závodu Míru 42/112, Karlovy Vary - Stará Role.

Přihlášení, prosím, proveďte, pokud možno hromadně ZDE

Zahájení registrace: 1. února 2023, ukončení registrace: 24. února 2023

Program:

9:30 Zahájení
Modlitební chvíle /Helena Včeláková
Vzájemné představení
Seminář: Jak budovat obecenství, které uzdravuje /Iva Kernová

12:30 Oběd

14:00 Duchovní lékárnička
Sdílení ve skupinách

16:00 Závěr

Úhrada nákladů formou sbírky.

Sestry v Karlových Varech se na Vás všechny již moc těší, stejně tak i sestry z odboru sester BJB v ČR a také sestra Iva Kernová, jako hlavní řečník celého setkání.

Prosím, modlete se spolu s námi, aby téma našeho setkání "Jak budovat obecenství, které uzdravuje" Pán Bůh velmi požehnal pro každou z nás a čas spolu strávený byl pro nás vzájemnou radostí a povzbuzením.

S láskou

Jana Pospíšilová
Odbor sester BJB v ČR
Karlovy Vary

Tel. 724 814 228