Program

PÁTEK

14:00 Registrace

17:00 Večeře

18:00 Zahájení konference předsedkyně OS BJB ČR a SR / Vedení: Katka Sližiková

Představení aktivit Mezinárodního vězeňského společenství -
Teen Challenge Praha - křesťanská organizace zaměřená na děti ohrožených sociálním vyloučením - naplnění jejich volného času.

SOBOTA

9:00 Dopolední program / Vedení: Ludmila Sýkorová

Pozdrav kazatel /Marek Titěra

Úvod k modlitbám/ Lenka Titěrová

Komunikace dnešní doby. Jak uniknout závislosti / Marek Macák

12:00 Oběd

14.00 Odpolední program / Vedení: Vilma Koblischková

O čem se v církvi nemluví - Manipulace a násilí v rodině.

Jak pomoci obětem domácího násilí / Ráchel Bícová

16.00 - 17.30

1. seminář: Pasivní agrese / Ráchel Bícová

2. seminář: Komunikace v manželství / Gražyna Kaletová

3. seminář: Cesta odhalení a uzdravení ze skrytého týrání (formy, dopady řešení ) / Jana Jurčová

4. procházka do okolí - místa spojená s naší Jednotou "I kamení-cihly budou mluvit" / Slávka Švehlová

17.30 Večeře

19:00 Večerní program / Vedení: Jana Pospíšilová

Hudební skupina z Litoměřic

Večer svědectví

NEDĚLE

9:00 Závěrečný program konference / Vedení: Helena Včeláková

Úvod k modlitbám /Jarmila Cihová

Rozbité vztahy v církvi a v rodině

- Beze mne nemůžete učinit nic / Pavel Smilek

Společná píseň - sbírka

Závěr konference - zpívané Požehnání s námi zůstává

11:30 Oběd

* Bohoslužba pro děti v prostoru mimo sbor. Společný odchod od modlitebny v 9.15hod vedení Hedvika Plevková.